Thắt lưng hóa cùng 1

Thắt lưng hóa cùng 1

  • Đốt cùng 1 (S1) ở cao, cách với cùng 2 (S2) bởi 1 đĩa đệm mỏng.
  • Khi đếm các đốt sống người ta thấy hình như có 6 đốt sống thắt lưng.

cung-hoa-that-lung-1

Speak Your Mind

*