Sự mất cân bằng của các nhóm cơ

Sự mất cân bằng của các nhóm cơ

  • Sự lặp đi lặp lại của các động tác trong quá trình mang, vác, bưng, bê  theo vật nặng (theo tính chất công việc) sẽ dẫn đến ưu tiên phát triển các nhóm cơ ở thân mình và chi dưới.
  • Theo thời gian, các nhóm cơ này phát triển này dần không cân bằng. Các hệ thống cơ ở 2 bên cột sống có vai trò giữ cân bằng ổn định cột sống để tránh xô lệch cột sống về 1 phía nào đó. Quá trình lao động thường có sự lặp đi lặp lại các động tác bưng bê vật nặng dẫn đến khả năng duy trì sự cân bằng ổn định của các nhóm cơ này ngày càng khó khăn hơn.
  • Tại cột sống, các cơ (vùng thắt lưng) bị suy giảm sự đàn hồi (do phải căng, giãn trong quá trình bưng bê), như thể bị co rút ngắn lại và có xu hướng dần cản trở thân mình khi bước về phía trước. Trong khi đó các cơ vùng bụng lại giãn chùng ra (bụng béo), dẫn đến hệ quả cột sống mất sự cân bằng ổn định kể cả khi nghỉ ngơi.

mat-can-bang-cac-nhom-co

Cơ vùng bụng lại giãn chùng ra

(bụng béo)

Sự lặp đi lặp lại của các động tác lao động dẫn đến nhóm cơ này có xu hướng giảm đàn hồi và co rút ngắn lại

Speak Your Mind

*