Sau 6 tháng em đã khỏi hoàn toàn được bệnh đau lưng của mình. Trước đây nó hành hạ em ăn không ngon ngủ không yên.

Sau 6 tháng em đã khỏi hoàn toàn

Sau 6 tháng em đã khỏi hoàn toàn được bệnh đau lưng của mình. Trước đây nó hành hạ em ăn không ngon ngủ không yên.

Bài viết liên quan

Chia sẻ bênh nhân Lĩnh