Phân loại vị trí thoát vị đĩa đệm cột sống

Phân loại vị trí thoát vị đĩa đệm cột sống

Phân loại vị trí thoát vị đĩa đệm cột sống

 

* Có tất cả 33 đốt sống trong đó gồm 7 đốt sống cổ (được ký hiệu từ C1 đến C7), 12 đốt sồng ngực (ký hiệu từ D1 đến D12), 5 đốt sống thắt lưng (ký hiệu từ L1 đến L5), 5 đốt cùng dính liền nhau và dính với 4 đốt cụt (ký hiệu từ S1-S5). Giữa các đốt sống là các đĩa đệm.

* Tùy theo vị trí đốt sống người ta phân ra vị trí bệnh:

- Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ: tổn thương từ C1 đến C7.

- Thoát vị đĩa đệm cột sống ngực: tổn thương từ D1 đến D12.

- Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng: tổn thương từ L1 đến L5.

* Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và ngực có nguyên nhân, cơ chế và phương pháp điều trị khác với Thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nên không được trình bày trong nội dung trang Wed này.

phan-loai

Speak Your Mind

*