Ít vận động ảnh hưởng như thế nào đến các mẫu vận động cơ ?

Ít vận động ảnh hưởng như thế nào đến các mẫu vận động cơ ?

* Ít vận động hoặc không vận động sẽ dẫn tới sự suy giảm các mẫu vận động cơ cả về số lượng và chất lượng.

 

* Nhiều bộ phận cơ thể (chân và thắt lưng nói riêng) khi ít hoạt động sẽ dẫn đến cứng hơn, cơ thể mất đi sự mềm dẻo. Lúc này cột sống (với vai trò của trụ cột giữ đứng cơ thể) sẽ chịu tác động của các lực không đồng đều (do sự co duỗi, vận động của các nhóm cơ đối xứng) dễ dẫn đến bị xô lệch, trượt và gây ra thoát vị đĩa đệm.

 

it-hoat-dong

Speak Your Mind

*