Đi bộ có làm tăng tải trọng lên cột sống không ?

Đi bộ có làm tăng tải trọng lên cột sống không ?

  • Đã có những nghiên cứu khoa học chứng minh điều này, bằng cách khoan 1 chốt kim loại vào mỏm gai đốt sống và gắn vào máy đo gia tốc, sau đó yêu cầu các bệnh nhân đi bộ hoặc chạy tại chỗ, đã cho thấy đi bộ hoặc chạy bộ tác động rất ít đến cột sống thắt lưng.
  • Kết luận từ những nghiên cứu này cho thấy tải trọng lên cột sống thắt lưng khi chạy bộ với tốc độ trung bình tăng đáng kể so với đứng yên hoặc đi bộ. Do vậy đi bộ hoặc chạy bộ với tốc độ trung bình không gây ra các tải trọng lớn có hại lên cột sống thắt lưng.

di-bo

Speak Your Mind

*