Chụp X quang cột sống thắt lưng

Chụp X quang cột sống thắt lưng

* Chụp Xquang quy ước (X-ray) không cho  chẩn đoán quyết định là có hay không có thoát vị đĩa đệm, nhưng thông qua một số hình ảnh hẹp khoang đốt sống lệch vẹo cột sống và gai xương thân đốt sống có thể giúp chẩn đoán vị trí đĩa đệm thoát vị .

* Tam chứng Barr:

+ Trên phim thẳng có hai dấu hiệu: cột sống lệch vẹo và hẹp gian đốt sống.

+ Trên phim nghiêng cột sống mất đường cong sinh lý.

Tam chứng Barr được coi là dấu hiệu có giá trị nhất trên phim Xquang quy ước để cẩn đoán thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng.

* Thông thường chụp hai phim thẳng nghiêng. Nên tiến hành chụp cột sống quy ước cho tất cả các bệnh nhân ngi ngờ thoát vị đĩa đệm và hình ảnh trên phim chụp thường thấy như sau:

chup-xq

Trượt đốt sống do thoái hóa (độ I) Gai đôi

Speak Your Mind

*