Chèn ép rễ thần kinh bởi xương

Chèn ép rễ thần kinh bởi xương

 

* Bên cạnh những chèn ép do đĩa đệm, rễ thần kinh cũng cơ thể bị chèn ép do xương (những gai xương trồi lên hoặc do thoái hóa ở những bờ cạnh thân đốt hay ở khớp đốt sống).

* Đau do chèn ép rễ thần kinh bởi xương có đặc điểm là đau ghê gớm và không chịu tác dụng của các biện pháp điều trị bảo tồn.

* Đau có khư trú rõ ràng, nhất định vì bao giờ cũng do đoạn rễ thần kinh đó bị kích thích.

chen-ep-re-than-kinh

Speak Your Mind

*